SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK

BARNEHAGENE I RINGSAKER HAR SAMORDET OPPTAK

* HOVEDSØKNADSFRIST ER: for 2016 er fristen satt til 1. april.

* SØKNADEN MÅ SENDES ELEKTRONISK.

* GÅ INN PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE, WWW.ringsaker.kommune.no ,

VELG FANE "BARNEHAGE" OG DERETTER FANE "BARNEHAGEPORTALEN" PÅ HØYRE SIDE PÅ SKJERMEN.

* VED BEHOV FOR ASSISTANSE, KONTAKT SERVICESENTERER, ELLER KOM INNOM BARNEHAGEN.

* RING, ELLER KOM INNOM BARNEHAGEN FOR Å SE OG HILSE PÅ OSS.