Velkommen til Stavsberg barnehage

Stavsberg barnehage er en 3 avdelings privat, andels barnehage beliggende i Furnes i Ringsaker kommune.