Informasjon

Åpningstid er i fra 07.00 - 16.30

Barnehagen er åpen hele året, unntatt julaften, nyttårsaften og andre helligdager.

I ukene 28, 29 og 30 er åpningstiden 08.00-16.00.

Barnehageåret starter 15. august for nye barn.

Betalingssatsene er:

  • Kr 3230,- for 100% plass + mat på kr 400,- pr mnd.

Matpengene inkluderer lunsj og frukt, samt drikke til alle måltider. Bursdagsfeiringen er også inkludert.

Vi har søskenmoderasjon: 30% reduksjon på barn nr 2 og 50% på barn nr 3. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.

Vi har kr 5000,- i depositum pr. barn. Dette refunderes når barnet slutter i barnehagen.

Pesonalet har 5 planleggingsdager i året. Dere vil få beskjed i god tid om aktuelle datoer. Dere finner de også i vår årsplan.

Stavsberg barnehage er medlem i PBL-A (Private Barnehagers Landsforbund).