FORSKERFRØ KONFERANSE PÅ HAMAR

3 forventningsfulle ansatte deltok den 22.september på Regional forskerfrø konferanse på Hamar

Her fikk vi en dag spekket med innputt av eksempler på praktiske fysikk og kjemi forsøk som egner seg i barnehagen. Prosjekter rundt ugler, amfibier, dinosaurer og dyrking av vannmeloner fikk vi også kjennskap til.