Informasjon

Åpningstid er i fra 07.00 - 16.30

Barnehagen er åpen hele året unntatt
julaften, nyttårsaften og andre helligdager.

I ukene 28, 29 og 30 er åpningstiden 08.00-16.00.

Barnehageåret starter 15. august for nye barn.

Betalingssatsene er:

* kr 2.730,- for helplass + mat på kr 300,- pr mnd.
* kr 2.184- for 4 dager + mat på kr 240,- pr mnd.
* kr 1.911,- for 3 dager + mat på kr 180,- pr mnd.
* kr 1.638,- for halv plass + mat på kr 150,- pr mnd.

Matpengene inkluderer lunsj og frukt, samt drikke til
alle måltider. Bursdagsfeiringen er også inkludert.

Vi har søskenmoderasjon: 30% reduksjon på barn nr 2 og 50% på barn nr 3.
Det betales 11 måneder betaling pr år. Juli måned er betalingsfri.

Vi har kr 5000,- i depositum pr. barn. Dette fåes tilbake når barnehagen slutter i
barnehagen.

Pesonalet har 5 planleggingsdager i året. Dere vil få i god tid bekjed om aktuelle datoer. Dere finner de også i vår årsplan.

Stavsberg barnehage er medlem i PBL-A (Private Barnehagers
Landsforbund)