GULERØTTER ER GODT

Er det ikke fantastisk, og godt og sundt er det også!