Brannvernuke

Denne uken er det Brannvernuke i Stavsberg barnehage og i resten av landet.

Hvert år arrangeres Brannvernuka i uke 38. Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen.

Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre.

I Stavsberg barnehage vil vi denne uken sette fokus på brannvern og brannsikkerhet. Vi gjennomfører brannøvelse, vi får besøk av brannvesenet og brannbamsen Bjørnis, og vi snakker om røykvarslere, rømingsveier, nødnummer etc. 

Vi inviterer alle foreldre til en å gjennomføre en brannøvelse hjemme. Sjekk hvordan dette kan gjøres her: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/brannovelse-i-hjemmet/?fbclid=IwAR3EFkyUYLK3fH1q8BbVzeiOrQJBxRhSlTv0aXlmoGJs7bxOuPGFvhkkM-g