Om oss

Vi har en avdeling for de helt minste barna, 0-2 år, og to avdelinger for barn i alderen 2-6 år! Vi er en positiv og stabil personalgruppe på 15 ansatte som jobber for at barn og foreldre skal oppleve et varmt, trygt og positivt miljø.

Vi som jobber i Stavsberg barnehage ønsker å gi barna gode hverdagsopplevelser med fokus på de små gyldne og magiske øyeblikk som hverdagen byr på. Smått og stort som skjer hver dag er med på å sette farge på hverdagen. Det handler om å gripe fatt i det en ser, opplever og sanser i det daglige samspillet med barna.
I hverdagsaktiviteter ligger mye god læring.

Vi er et stabilt og engasjert personalet som er opptatt av at alle barna skal bli sett - på en positiv måte- hver dag. Nærhet til det enkelte barn står i fokus.
Vi ser betydningen av å være tilgjengelig og tilstede for barna, foreldre og hverandre som personale.