Om oss

Stavsberg barnehage ble åpnet 28.12.1995.

Barnehagen er en privat andels-barnehage med 3 avdelinger. Avdelingene våre er:
- Lillebjørn 0-2 år
- Bjørnehiet 2-4 år
- Storebjørn 4-6 år

Barnehagen ligger på Stavsberg, nær Frøbergsberget, hvor vi har vår egen gapahuk. Barnehagen har romslige og trivelig lokaler, i tillegg til ca. 3 mål tomt som uteareal.

Barnehagen drives som en andelsbarnehage der foreldrene kjøper andeler og blir andelshavere og eiere av barnehagen. En andel i barnehagen er på kr. 5 000,- pr. barn, og denne tilbakebetales når barnet ikke lenger benytter seg av barnehageplassen. 

Vi er en positiv og stabil personalgruppe som jobber for at barn og foreldre skal oppleve et varmt, trygt og inkluderende miljø. Vi ønsker å gi barna gode hverdagsopplevelser med fokus på de små, gylne og magiske øyeblikk som hverdagen byr på.

Barnehagen har plass til 54 barn og våre åpningstider er 07.00 - 16.30. 

For mer informasjon om barnehagen se barnehagens årsplan eller barnehagens vedtekter