Samordnet barnehageopptak

Barnehagene i Ringsaker har samordnet opptak

  • Hovedsøknadsfrist for barnehageåret 2020/2021 er satt til 01.03.2020
  • Søknad må sendes elektronisk
  • Gå inn på kommunens hjemmeside www.ringsaker.kommune.no

'Oppvekst og læring' --> 'Barnehage' --> 'Søke barnehageplass'

  • Ta kontakt med kommunen eller barnehagen dersom noe er uklart.
  • Kom gjerne innom barnehagen for å hilse på oss