Den gode barndom

Vår visjon, den gode barndom, ble utarbeidet og så dagens lys i januar 2014.

En visjon skal si noe om hva en bruker har krav på og kan forvente, i møte med vår barnehage.

Vår visjon skal:
- Beskrive kvaliteten på arbeidet med barna
- Si noe om atmosfæren i barnehagen
- Bidra til at personalgruppa har et eierforhold til barnehagens visjon
- Være et mål å strekke seg mot i det daglige arbeidet.

Det handler om hva VI står for og hva VI har som satsningsområde, i vårt arbeid med barna som gruppe og enkeltindivid.

De voksnes kompetanse og relasjon til barna er den avgjørende faktoren som skaper kvalitet i barnehagen.

Vi legger stor vekt på vår evne til å inngå i positive og sensitive samspill med barna, evnen til å se og forstå barnet innenfra og ha godhet for deres behov. Vi skal vise trygghet, ømhet og glede, og på denne måten legge til rette for DEN GODE BARNDOM.