Vår visjon - Den gode barndom

Vår visjon ble utarbeidet og så dagens lys i januar 2014.

En visjon skal si noe om hva en bruker har krav på og kan forvente, i møte med vår barnehage.

Vår visjon skal:
- Beskrive kvaliteten på arbeidet med barna
- Si noe om atmosfæren i barnehagen
- Bidra til at personalgruppa har et eierforhold til barnehagens visjon
- Være et mål å strekke seg mot i det daglige arbeidet.

Det handler om hva VI står for og hva VI har som satsningsområde, i vårt arbeid med barna som gruppe og enkeltindivid.

Stavsberg barnehage skal være den beste barnehagen å være barn i, den beste barnehagen å være forelder i, og den beste barnehagen å være ansatt i. Vi skal vise omsorg gjennom forståelse og tilstedeværelse, og anerkjenne hverandre med aksept og raushet. Vi skal bidra til at barna opplever vennskap, samspill og utfoldelse i lek og på denne måten legge til rette for DEN GODE BARNDOM.

Flere av våre ansatte er kurset i Circle of Security, også kalt trygghetssirkelen, forkortet til COS.

Dette vil vi også ha fokus på i barnehageåret 2021/2022. COS er en tilknytningsmodell med fokus på å se barnet innenfra og forstå barnets behov og signaler. Vi skal være barnets trygge havn og en base som barnet kan utforske fra og samtidig søke til når de trenger trygghet og støtte. Som voksne skal vi alltid være større, sterkere, klokere og god.