Varsel om økning i foreldrebetaling fra 1. januar 2021

Regjeringen har besluttet å øke maksprisen for foreldrebetaling gjeldende fra 1. januar 2021.

Følgende maksimalsats gjelder fra nyttår:

  • 3230 kroner per måned for et heltidstilbud fra 1. januar 2021

 

Dette er en økning på 95 kroner per måned. Årsaken til endringen i foreldrebetalingen er Stortingets endring av makspris. Statsbudsjettet vedtas formelt av Stortinget i midten av desember. Eierstyret i Stavsberg barnehage har besluttet å følge den endringen av makspris som Stortinget setter.