Hjelp oss å stoppe forskjellsbehandlingen - før det er for sent

Urettferdig! Ville barna ha sagt. Og hatt helt rett.

Nesten alle barn går i barnehage - halvparten i kommunal og halvparten i privat. Alle barnehager har like krav til bemanning og innhold. 

Selvom loven forplikter kommunene til økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager, så er det ikke helt likt.

I 2018 fikk private barnehager ca. 90 kroner for hver 100-lapp det offentlige brukte på en kommunal barnehageplass.

Siden har forskjellsbehandlingen skutt fart.

I 2019 ble nasjonal bemanningsnorm innført uten at den var fullfinansiert. Heller ikke i 2020 øker tilskuddene like mye som normene koster.

Økonomien i private barnehager er dårligere enn noen gang. Halvparten budsjetterer med underskudd. Til tross for dette, hevder regjeringen at de er overfinansiert. 

Nå vil de kutte 350 millioner kroner i pensjonstilskudd til private barnehager. De har allerede vedtatt et kutt på 245 millioner kroner i kapitaltilskudd. 

Konsekvensene er alvorlige. Og det rammer DIN barnehage. 

Hjelp oss å stoppe forskjellsbehandlingen - før det er for sent!

Stå opp for din barnehage!

Les hva du kan bidra med på www.pbl.no/likebehandling

#levebarnehagene