Oppdatert flytskjema fra FHI

I forbindelse med at Veileder om smittevern for barnehager er endret fra 25.3.2021 er også flytskjemaene oppdatert pr mars 2021.

• Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer – når skal de være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid -19?
• Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Skjemaene er vedlagt her:

Flytskjema - barn pr. 25.03.2021

Forenklet flytskjema - barn pr. 25.03.2021