PLANLEGGINGSDAGER 2020/2021

Oversikt over de 5 planleggingsdagene for barnehageåret 2020/2021

 

  • 14. august 2020
  • 27. november 2020
  • 04. januar 2021
  • 06. april 2021
  • 14. mai 2021